Valberedningens motivering

Gudrun Schyman

Gudrun Schyman

Gudrun är Gudrun med hela svenska folket och är en av Sveriges största politiska ikoner.

Med erfarenhet som både partiledare, riksdagsledamot och kommunpolitiker har Gudrun en större parlamentarisk ryggsäck än någon annan partiledare. Hennes hjärta brinner för demokratifrågan och den folkbildning som legat till grund för vår feministiska rörelse. Gudrun är en varm, nyfiken och lyhörd ledare men är samtidigt inte rädd för att staka ut vägen och leda partiet framåt. Som Sveriges vassaste politiska debattör är hon ovärderlig för Fi, men även för hela det svenska politiska samtalet.