Mindre pengar till vapen och mer till säkerhet

6 augusti 2018

På Hiroshimadagen påminner vi oss om att det finns över 15 000 kärnvapen i världen och att Sverige ännu inte har anslutit sig till FN:s avtal som förbjuder kärnvapen.

Feministiskt initiativ är fredspartiet som saknas i riksdagen och i en ny rapport presenterar partiet hur resurser som idag läggs på militär säkerhet kan omfördelas till mänsklig säkerhet.

– Hotet från kärnvapen är större än någonsin. Samtidigt är möjligheterna att ta avgörande steg mot att göra oss av med detta fruktansvärda massförstörelsevapen större än någonsin. Idag, på årsdagen av kärnvapenbombningen av Hiroshima, vill vi i Feministiskt initiativ lyfta denna fråga till valet, säger partiledare Gita Nabavi.

122 länder i FN har undertecknat ett legalt bindande avtal som förbjuder alla länder att utveckla, testa, äga, producera, tillverka, förflytta och inneha, använda eller hota om att använda kärnvapen. Men Sverige har efter ett år ännu inte ratificerat avtalet.

– Världen behöver inte kärnvapen, världen behöver nedrustning och mänsklig säkerhet. F! har tillsammans med Vänsterpartiet och MiIjöpartiet ställt sig bakom en ratificering, nu är det upp till övriga att våga utmana patriarkatet genom att göra det uppenbara för den globala säkerheten – förbjuda kärnvapen, säger partiledare Gita Nabavi.

– Upprustning, vapen och maskulinitetsnormer hänger ihop. Vi har släppt en rapport om mänsklig säkerhet för att visa på detta och visa hur sambandet mellan privat, nationell och internationell säkerhet hänger ihop med maskulinitetsnormer, makt och dominans. Kärnvapen är det yttersta exemplet på när ett fåtal länder tillåts utöva makt och dominans genom mer eller mindre direkta hot, säger Luis Lineo, säkerhetspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ.

Feministisk utrikes- och säkerhetspolitik har aktualiserats i och med den rödgröna regeringens tillträde. Men de faktiska prioriteringarna, i form av ekonomiska resurser, går huvudsakligen till en ökad militarisering. Satsningarna på mänsklig säkerhet är i jämförelse minimala. LÄS RAPPORTEN som beskriver hur Feministiskt initiativ vill omfördela en del av de resurser som idag läggs på militär säkerhet för att på en betydligt högre ambitionsnivå förebygga det våld som sker dagligen i vårt samhälle.