Migrationsverket följer inte sina egna riktlinjer

4 maj 2015

Människor i allmänhet och riksdag, regering och diverse andra myndigheter i synnerhet har en förmåga att enträget hävda att Sverige ligger i framkant när det kommer till mänskliga rättigheter och hbtq-frågor.

Jag är till viss del beredd att hålla med och jag kan ställa mig bakom att vi har kommit långt på vissa områden.  Men när det kommer till asylsökande hbtq-personers situation tycks utvecklingen stå still eller till och med gå bakåt.

Än i dag tenderar utredningar och beslut att baseras på stereotypa föreställningar om hur hbtq-personer är. Jag betvivlar inte att det finns handläggare med erforderlig hbtq-kompetens på Migrationsverket men de tycks vara mer ett undantag än en regel. Har du inte turen att någon av dessa personer handlägger ditt ärende riskerar du att få en orättvis bedömning. Detta leder till att det hela blir ett orättvist lotteri där oddsen är näst intill obefintliga att just du drar en vinstlott.

/…/

Migrationsverkets beslut bör och ska baseras på vad personens sexualitet, könsuttryck och/eller könsidentitet kan leda till i praktiken och inte baseras på godtyckliga uppfattningar och förutfattade meningar. Gör om och gör rätt Migrationsverket. Det är människors liv ni har i era händer. Varje gång ni fattar ett godtyckligt beslut och väljer att avslå en hbtq-persons asylansökan riskerar ni att skicka personen i fråga rakt in i döden. Det är människoliv det handlar om och det är då sannerligen ingen lek.

Linus Thunell,
Feministiskt Initiativ Lindesberg, HBTQ-aktivist

Läs hela Linus artikel i ETC