#metoo-rörelsen avslöjar stora brister i skolans demokratiuppdrag

13 december 2017

För någon vecka sedan skrev 3853 lärare från hela landet under uppropet #ickegodkänt. En av initiativtagarna säger i en intervju att många tror att skolan är en fristad men att sanningen är att lärare utsätts av såväl kollegor som chefer, vårdnadshavare och elever. Några dagar tidigare kom uppropet #tystiklassen med vittnesmål från 1700 elever.

Många av vittnesmålen handlar om övergrepp som aldrig anmälts eller utretts och där ingen har reagerat. När övergreppen blir en del av vardagen och offren får lära sig att bita ihop fortsätter samma mönster också i vuxenvärlden.

Nu kommer skolledarnas svar i #nomoreskola där ordförande för Sveriges elev-, lärar- och skolledarorganisationer lovar att ta ansvar utifrån sina respektive roller.

Många av vittnesmålen handlar om övergrepp som aldrig anmälts eller utretts och där ingen har reagerat. När övergreppen blir en del av vardagen och offren får lära sig att bita ihop fortsätter samma mönster också i vuxenvärlden.

Skolans uppdrag är att uppfostra demokratiska medborgare, att främja kvinnors och mäns lika värde och att aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Det är ett underbetyg för varje skolledning om det är eleverna som måste ta det ansvaret.

Med barnrättsperspektiv i fokus och FNs:barnkonvention som lag kommer vi i framtiden att få verktyg att hantera dessa frågor på ett strukturellt plan. Men vi kan inte vänta till dess. Inget barn eller ungdom ska få utsättas för sexuella trakasserier och övergrepp. Vi måste börja arbetet idag och därför är #nomoreskola ett extra välkommet initiativ.