Mer än varannan kvinna vill se F! i riksdagen

25 augusti 2018

I dag presenterar vi en opinionsundersökning som visar att ungefär varannan kvinna tycker det vore bra om F! kommer in i riksdagen och medverkar till att en rödgrön regering bildas. När varken de borgerliga partierna eller de rödgröna har egen majoritet i riksdagen, behövs vi där på plats för att försvaga Sverigedemokraternas position som vågmästare.

– Det vi har sett både med den borgerliga minoritetsregeringen och nu senast med den rödgröna är att de på olika sätt och av olika anledningar försöker förhålla sig till Sverigedemokraterna bland annat genom att anpassa sin egen politik till de nationalistiska idéerna som begränsar våra mänskliga rättigheter. Det som kan förändra detta dödläge är att det kommer in ett nytt parti i riksdagen. Eftersom ett nytt parti i riksdagen kommer ta mandat från alla andra partier, när det blir fler partier som ska dela på antalet platser i riksdagen, säger Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ.

11 procent kan tänka sig att rösta på F!

I dag presenterar Feministiskt initiativ en Sifoundersökning som visar att:

  • 53 procent av kvinnorna tycker att det vore bra om Feministiskt initiativ kommer in i riksdagen. Motsvarande siffra för män är 35 procent.
  • Nästan hälften av kvinnorna, 47 procent, tycker det är bra om Feministiskt initiativ medverkar till att en rödgrön regering bildas. Motsvarande siffra för männen är 39 procent.
  • 11 procent av de tillfrågade säger att de kan tänka sig rösta på Feministiskt initiativ i riksdagsvalet.
  • Störst stöd har Feministiskt initiativ bland kvinnor, där 14 procent kan tänka sig rösta på Feministiskt initiativ.
  • Stödet bland kvinnor i åldersgruppen 15–29 år är särskilt stort, där 62 procent tycker att det är bra om Feministiskt initiativ kommer in i riksdagen och 19 procent kan tänka sig att rösta på partiet i riksdagsvalet.

Begränsar SD:s inflytande

– Det står också klart att oavsett vilka partier som bildar regering så behövs det ett parti som står fast vid en feministisk, antirasistisk och hållbar politik. Genom att låta Feministiskt initiativ ta plats i riksdagen, landsting och kommuner begränsar du inte bara Sverigedemokraternas inflytande över politiken, utan du stärker också de feminister och antirasister som finns i de andra partierna, säger Gita Nabavi, partiledare för Feministiskt initiativ.
 
Undersökningen som är gjord av Sifo på uppdrag av Feministiskt initiativ omfattar 1200 telefonintervjuer under perioden 13 – 16 augusti 2018.