Medborgarskap för varenda unge!

6 juni 2016

Medborgarskapslagen behöver förändras. Vi vill att alla barn som föds i Sverige automatiskt ska få svenskt medborgarskap vid födseln.

Om tillfälliga uppehållstillstånd införs måste även medborgarskapslagen ändras så att dessa tillfälliga tillstånd kan utgöra grund för förvärvande av svenskt medborgarskap. Det är ovärdigt ett demokratiskt land att ha regler som gör barn statslösa. En jämlikhetsskapande integration kan inte bara vara ceremoniell. Lagar måste anpassas så att nålsögat utvidgas.

Läs hela debattinlägget i Expressen.

Gudrun– Det är dags för en ny definition av det svenska medborgarskapet som inkluderar alla som föds i Sverige. I dag premierar lagen om medborgarskap blodsband framför samhällelig samhörighet. Feministiskt initiativ motarbetar alla nationalistiska strävanden mot en stat som bygger på en förenklad bild av vad som är ”svenskt”.

Gudrun Schyman, Partiledare

Victoria– Feministiskt initiativ står för en politik som vill omdefiniera svenskheten och föreställningen om ”svensken” som enbart vit, blond och blåögd. Hur vi definierar medborgarskap uttrycker vilket samhälle vi vill leva i.

Victoria Kawesa, Antirasistisk talesperson

Meriam– Feministiskt initiativ står för en politik där alla människor i Sverige ska ha samma rättigheter för att leva, bo och arbeta i Sverige. I en tid då människor rör sig över gränser är det förlegat att ha blodsband som princip för automatiskt medborgarskap. Det är dags för en ny definition av det svenska medborgarskapet som inkluderar alla som föds i Sverige.

Meriam Chatty, Migrationspolitisk talesperson