Med Feministiskt Initiativ på Nordiskt Forum

13 juni 2014

Den 12-15 juni 2014 kommer tusentals personer att samlas i Malmö för att sätta agendan för framtidens jämställdhetspolitik. Självklart kommer ni att finna representanter från Feministiskt Initiativ i ett stort antal föredrag och evenemang.

NF

Omsorgsarbete och välfärdssamhälle. (Problemformulering, utmaningar och status)
Nordiskt Forum
Gudrun Schyman, talesperson, Feministiskt Initiativ
Tor 12 jun 12:00 – 13:30, Södergran
Kvinnor utför merparten av det obetalda omsorgsarbetet av barn, gamla och sjuka. Nedskärningar i välfärden är särskilt kännbart för kvinnor då institutioners ansvar hamnar på individer. Den kvinno¬dominerade välfärdssektorn möter besparingarna med osäkra anställnings¬villkor och pressade arbetsscheman vilket leder till ohälsa.

***

Crip och sexualitet
Julia Bahner,
Riksdagskandidat för Feministiskt Initiativ & Inti Chavez Perez
Tor 12 jun 14.30 – 15.00, Parks
Sexualitet är något som fortfarande kopplas samman med den ”funktionsfullkomliga” kroppen – en idé som bör utmanas för att säkerställa sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

***

En feministisk ekonomisk modell – utgångspunkter, målsättningar, finansieringsvägar
Feministiskt Initiativ
Tor 12 jun 16.30 – 17.00, Vigdís
Kenneth Hermele, riksdagskandidat, Feministiskt Initiativ

***

Arenaprogrammet: Run the world!
Nordiskt Forum
Fre 13 jun 10:00 – 11:30
Women in power, decision-making and acts to change society / (Politiskt deltagande och samhällsutveckling)
Gudrun Schyman
, Politician, Spokesperson Feministiskt Intiativ

***

Arenaprogrammet: Run the world!
Nordiskt Forum
Fre 13 jun 10:00 – 11:30
Women in power, decision-making and acts to change society / (Politiskt deltagande och samhällsutveckling)
Soraya Post,
EU-parlamentariker, Feministiskt Initiativ

***

Malmös Feministiska Röster
Fre 13 jun 13.00 – 14.00 Boye
Malmös feministiska röster är ett tidsdokument och en inspirationsbok. En samling uppslag medfoton och texter av feministiska aktivister som är engagerade i Malmö idag. Vi möter en spretig skara feminister. Med denna bok vill vi uppmuntra fleratt engagera sig och visa att många mitt bland oss – på olika nivåer och med olika strategier– arbetar för allas våra lika rättigheter. Katerin Mendez, Riksdagskandidat Feministiskt initiativ, är en av uppläsarna.

***

All Set for Action: Intervju Foujan Rouzbeh
Fre 13 jun 15.00 – 15.30 Strömquist
Asyl och migration ur ett feministiskt perspektiv.
Foujan Rouzbeh blir intervjuad av Arazo Arif

***

Val2014 Varför ska jag rösta?
Fre 13 jun 16.00-17.00
Plats: Trädgården, Folkets Park

Medverkande: Katerin Mendez, riksdagskanditat för (Fi), Hanna Thomé, kommunalråd för (V) Malmö, samt en representant från den utomparlamentariska feministiska organisationen Mangla. Moderator: Karin Zackari som forskar om politiskt deltagande.

Vad har de politiska församlingarna för inflytande över samhället och din vardag? Är parlamentarismen en bra strategi eller finns det andra vägar som är bättre för feministisk förändring? Är det rätt att bojkotta ett parlamentariskt system som struntar i feministiska frågor? Ett samtal om olika feministiska strategier och hur de kan mötas.

***

Val2014 Partidebatt
Lör 12.00-13.30
Plats: Stora salongen, Moriskan
Medverkande: Rossanna Dinamarca (v), Helena Hellström Gefwert (mp), Sara Karlsson (s), Stina Svensson (Fi), Gunilla Hjelm (c), Fatima Svanå (fp), Maria Fälth (kd), Ann-Charlotte Hammar-Johnsson (m)
Moderator: Anna-Klara Bratt, chefredaktör för Feministiskt perspektiv.

Under ledning av nättidningen Feministiskt perspektivs chefredaktörer kommer ledande företrädare för de politiska partierna i en het strid om jämställdhet, den gångna mandatperiodens förda politik och framtida visioner samt om vilket parti som egentligen är det bästa feministiska partier. En höjdpunkt!

***

Vårdnadsfred och Jämställt Föräldraskap
Lör 14 jun 14:00 – 15:30 de Beauvoir
Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn
Ca 7,000 vårdnadstvister sker i Sverige varje år, till en kostnad av minst 200,000 kr per tvist. För att inte tala om den trauma det ofta innebär för ett barn och den stress det innebär för föräldrarna. Väldigt ofta skapar också en långvarig vårdnadstvist också i hot om våld, om relationen inte redan föregåtts av våldsinslag. Ekonomiskt våld är ett fenomen som inte fokuserats tillräckligt väl, där den ekonomiskt svagare parten (ofta kvinnor) hamnar i destruktivt underläge. En ny bok presenteras.
Economic Violence is a phenomen in Sweden not as well focused upon, as other types of violence. A new book focuses on this.

Linnéa Bruno, Riksdagskandidat Feministiskt initiativ, doktorand Uppsala universitet
Catarina Danso, ordforande SMF
Karin Edman, organisationsutvecklare Sveriges Makalösa Föräldrar
Sophia Lövgren, generalsekreterare Sveriges Makalösa Föräldrar
Annika Rejmer, docent Lunds universitet

***

Feminist futures
The future of feminism and the organization of the women´s movement
Lör 14 jun 14:30 – 16:30 Arenaprogrammet
Nordiskt Forum
Soraya Post, Politician and Spokesperson Feministiskt Intiativ
”Folkrörelse med parlamentariska ambitioner – Vi har inte tid att vänta!”

***

Vad har feminism med funktionalitetsfrågor och tillgänglighet att göra?
Lör 14 jun 16.00 – 16.30 Vigdís
Julia Bahner, riksdagskandidat Feministiskt Initiativ

***

The UNSCR 1325 & The International community responsibility from a Palestinian prespective. Women, Peace & Security
Lör 14 jun 17.00 – 17.30 Parks
Ahmad Abonahlah, Kommunfullmäktigekandidat Malmöstad, Feministiskt Initiativ.

 • INTRODUCTION OF THE PALESTINIAN WOMEN SITUATION
 • THE ROAD TO 1325 RESOLUTION IN PALESTINE
 • WEAKNESSES OF 1325 FROM A PALESTINIAN PERSPECTIVE
 • THE INTERNATIONAL COMMUNITY RESPONSIBILITY
 • THE EU POLITICS BASED ON ECONOMIC DIRECTIONS AND THE FEMINIST PERSPECTIVE TO INVEST IN POLITICS BASED IN PEACE & HUMAN RIGHTS DIRECTIONS.

***

Lör 14/6 arrangerar Malmö Stad en stor fest i Folkets Park i samband med Nordiskt Forum och Feministisk festival.

I anslutning till detta genomförs Folkets Parad, en feministisk parad som går från konsthallen till folkets park.
F! ställer givetvis upp ett rosa block som ska bli episkt!

Så klä dig rosa, sy en flagga, gör en banderoll och ta en ballong när du möter upp oss vid konsthallen kl 18.00 på lördag!

 Paraden avgår 18.30 och är framme ca 19.00.

***

Vrålåret 2014: När barn & ungdomar får avgöra valåret 2014!
Makalösa Föräldrar i samarbete med Sveriges Kvinnolobby
Sön 15 jun 09:00 – 10:30 Scen Sundström
Valåret 2014 har skapat en intensiv politisk debatt. Men Makalösa barn och ungdomar vill gå från ord till handling! Vad behöver ske politiskt för att vi ska nå våra jämställdhets- och ungdomspolitiska mål? Makalösa Föräldrars politiska ungdomsgrupp bjuder in ungdomsförbunden till debatt!

 • Angelika Bengtsson, Sverigedemokraternas ungdomsförbund Malmö
 • Stefan Lindborg, Ung Vänster
 • Linda Nordlund, Liberala Ungdomsförbundet
 • Jenny Sandsten, Feministiskt Initiativ
 • Lorentz Tovatt, Grön Ungdom

***

Från lobbyism till politiskt parti
Sön 15 jun 11:00 – 12:30 Canth
Det feministiska genombrottet är här. Feministiskt initiativ tar plats i maktens rum och utvidgar demokratin. Inträdet i Simrishamns kommun och i EU-parlamentet.
Medverkande: Soraya Post, Linnéa Bruno, Foujan Rouzbeh, Julia Bahner, Jenny Sandsten och Julia Falkman.

***

 • Julia Bahner gästar Fi montern i anslutning till sitt föredrag torsdagen den 12/6 kl 15.00-16.00
 • Kenneth Hermele gästar Fi montern i anslutning till sitt föredrag torsdag 12/6 kl 17.00-18.00
 • Linnéa Bruno gästar Fi montern torsdag 12/6 kl 18:00-19.00
 • Gudrun Schyman gästar Fi montern fredag  13/6 11.00-12.00
 • Linnéa Bruno gästar Fi montern fredag 13/6 12.00-15.00
 • Soraya Post gästar Fi montern fredag 13/6 15.00-16.00
 • Julia Bahner gästar Fi montern lördag 14/6 kl 16.30-17.30 i anslutning till sitt föredrag: Vad har feminism med funktionalitetsfrågor och tillgänglighet att göra?
 • Ahmad Abonahlah gästar Fi montern i anslutning till sitt föredrag lördag 14/6 kl 17.30

***

FI sätter sin valplattform i rosa område, SvD