Maria Svensson och Linda Hiltmann från Feministiskt initiativ seglar med Ship to Gaza

8 maj 2015

Feministiskt Initiativ ställer sig bakom Ship to Gazas kampanj där de seglar för att återupprätta internationell rätt och mänskliga rättigheter i Östra Medelhavet.

För att uppmärksamma och stödja Ship to Gazas kampanj kommer Feministiskt initiativ att vara representerat på färdens två första etapper.

Ship to Gaza

 

När Ship to Gazas trålare Marianne av Göteborg lämnar hemmahamnen söndag 10 maj kl.19 finns Maria Svensson, tillförordnad ordfgörande för Feministiskt initiativ, med ombord på första sträckan mellan Göteborg och Helsingborg.

-Jag hoppas att mitt deltagande på den här etappen kan hjälpa till att ge Ship to Gaza den uppmärksamhet de förtjänar för deras otroliga insatser för att häva blockaden mot Gaza och den ohållbara situation människorna där lever under idag, säger Maria Svensson

Tisdag 12 maj kl.12 är det dags att lossa ankar från Helsingborg och med på färden mot Malmö finns då Linda Hiltmann, gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige Malmö för Feministiskt initiativ.

– Palestinierna har precis som vilket folk som helst rätt till självständighet. Där ingår också kontroll och makt över sina liv. Just nu lider människorna i Gaza på grund av sjöfartsblockaden från Israel. Hälften av alla invånare i Gaza är barn. Barn. Vapen kommer in, men inte livsnödvändigheter som mediciner, mat, vatten och elektricitet. Som feministisk och anti-rasisitsk kommunpolitiker i Malmö är det självklart för mig att ta ställning för Ship to Gaza, en konkret handling för att påverka en orättfärdig blockad, säger Linda Hiltmann.

Efter åtta år av blockad och flera fullskaliga militära överfall är förödelsen i Gaza enorm och den humanitära situationen på Gazaremsan blir allt värre. Återuppbyggnaden efter förra sommarens krig kan inte ta fart på grund av blockaden.

Blockaden förnekar Gazas invånare deras grundläggande mänskliga rättigheter. Blockaden innebär en form av kollektiv bestraffning som berövar Gazas invånare försörjningsmöjligheter, livsmedelssäkerhet, sjukvård, utbildning, tjänligt vatten, framtidshopp och kulturellt utbyte.

Människor i Gaza måste få leva, resa, handla och exportera. Friheten, framtiden och själva hoppet är satta i blockad.

Feministiskt Initiativ kräver att blockaden av Gaza hävs och att den svenska regeringen agerar för att det palestinska samhället inte längre ska hållas på knä av ockupation och blockad.

Trålaren Marianne av Göteborg, som Ship to Gaza Sverige och Ship to Gaza Norge tillsammans anskaffat, inleder en sjöresa på knappt 5000 nautiska mil mot östra Medelhavet och den blockerade Gazaremsan. Där sammanstrålar de med ytterligare ett antal fartyg, som tillsammans bildar Freedom Flotilla III och genomföra fredlig ickevåldsaktion för att bryta den illegala och inhumana blockaden av Gazaremsan.

På vägen ner kommer Marianne att angöra europiska hamnar för manifestationer mot blockaden. De tre första anhalterna blir Helsingborg, Malmö och Köpenhamn.

Pressträff 8/5 på Röda sten, Göteborg

Kl. 15-16 i anslutning till avseglingsfesten den 8/5 kommer press och andra medier att ges möjlighet att besöka båten samt ställa frågor till Ship to Gazas ordförande Mikael Karlsson, talespersonen Ann Ighe samt Mariannes besättning.

Frågor kring pressträffen kan ställas till Mikael M Karlsson på +46761285161.

För intervjuer eller reportage på övriga tider fram till avfärd kontakta Ship to Gazas mediekoordinator Staffan Granér +46703549687.

Pressmeddelande från Ship to Gaza

För mer information kontakta feministiskt initiativs pressjour 070-610 01 90, [email protected]