Valberedningens motivering

Maria Mårsell – Vice ordförande

Maria Mårsell – Vice ordförande

Maria har mångårig erfarenhet av olika förtroendeuppdrag i Fi, på både lokal och nationell nivå.

Nationell och lokal valberedare, revisor för Fi Stockholm och ersättare i Skuggriksdagsgruppens kulturutskott är några exempel. Till vardags arbetar Maria som biträdande litteratur- och bibliotekschef på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Härifrån tar hon med sig sin erfarenhet som arbetsgivare med ansvar för såväl arbetsmiljö och personalfrågor som verksamhetsutveckling och budget. Marias vana av att själv arbeta under en styrelse och vana av att leda och skapa förutsättningar för förändring i en organisation är viktiga ingredienser i den partistyrelse som ska bygga upp ett kansli när vi kommit in i riksdagen.