Mänskliga rättigheter i fokus på partikongressen

21 februari 2017

Den 24-26 mars håller Feministiskt initiativ (F!) partikongress i Västerås.

Under dagarna ska medlemmarna fatta beslut om vilka partiledare, vilken partisekreterare och vilken styrelse som ska leda Feministiskt initiativ under kommande tvåårsperiod. Partiet ska anta ny politik bland annat inom områdena feministisk säkerhetspolitik, kulturpolitik, pensioner, barnrätt samt flyktingpolitik och mottagande av nyanlända. Fokus för den nya politiken är mänskliga rättigheter genom feminism.

Supervalåret 2014 innebar stora framgångar för Feministiskt initiativ. Partiet har i dag representation i Europaparlamentet samt i 13 av landets största kommuner. I riksdagsvalet fick Feministiskt initiativ 3,12 procent av rösterna, och även om det inte räckte till riksdagsplatser, innebar förtroendet från flera hundratusen väljare att Feministiskt initiativ går in i nästa valrörelse med valsedlar på plats och ett partistöd som ger Feministiskt initiativ en bättre plattform att arbeta från än tidigare val.

Mellanvalsperioden har präglats av å ena sidan politiskt arbete i de parlament där Feministiskt initiativ finns representerade och å andra sidan politikutveckling. Det arbetet sker i partiets Skuggriksdagsgrupp, med utskott som bland annat speglar riksdagens utskott. I gruppen finns utskottens ledamöter och politiska sekreterare, samt sakpolitiska talespersoner med uppdrag att bevaka och utveckla politik inom respektive område. Gruppen har försett styrelsen med ett stort antal förslag som utvecklar politiken och dessa går nu ut till alla medlemmar i form av propositioner. Några av dessa prioriterade områden, som kan sammanfattas under parollen mänskliga rättigheter genom feminism, är feministisk säkerhetspolitik, kulturpolitik, pensioner, barnrätt samt flyktingpolitik och mottagande av nyanlända.

Feministiskt initiativ finns nu i hela landet och är organiserade i över 80 medlemsgrupper och avdelningar. Partiet har idag ett så stort antal medlemmar att kongresser ska baseras på valda ombud. Feministiskt initiativ har med sina 400 ombud, ett större antal ombud än andra partier av liknande storlek, då partiet värnar om gräsrotsaktivism och har ett stort antal politiskt aktiva medlemmar. Till kongressen har Feministiskt initiativ fått in 250 stycken motioner från medlemmar, kommungrupper och temagrupper.