Mänskliga rättigheter förpliktigar att agera för att skydda de mest utsatta.

19 februari 2016

I en värld där 60 miljoner människor är på flykt från krig och förföljelse har en miljon flyktingar tagit sig till EU med fara för sitt eget liv. Vägen hit kantades av död och svåra umbäranden inte minst för ett stort antal kvinnor och barn. Igår kväll hade EU-ländernas ledare ännu en diskussion om hur EU ska hantera flyktingsituationen i världen.

Resultatet från de diskussionerna blev offentligt i eftermiddags och det är nedslående. Det är inte hur EU ska rädda liv som står på agendan eller hur mottagningssituationen ser ut för kvinnor och barn. Istället diskuterades hur EU ska hindra flera flyktingar från att komma till EU och vem som ska ta hand om de flyktingar som mot alla odds lyckats ta sig till EU.

Vår egen statsminister Stefan Löfven sade till SvD att det var en framgång att man bestämt att asylsökande inte ska få välja var de söker asyl. Flyktingar ska inte hindras från att komma till EU. EU ska inte heller betala mellanhänder så som Khadaffi eller Erdogan för att agera gränsvakter. EU-ledarnas fokus på att stänga gränserna och bekämpa människosmugglare har skapat en massgrav i Medelhavet och tar livet av människor längs den livsfarliga flyktvägen till Europa.

Sverige och Danmark har med sin flyktingpolitik satt igång en utveckling där det har blivit fullt legitimt för EU:s medlemsländer att stänga sina nationella gränser för flyktingar. Österrike vill nu även sätta en övre gräns för hur många flyktingar som får söka asyl i landet. Denna politiska utveckling går tvärs emot Genèvekonventionen och sätter asylrätten ur spel.

Den största delen flyktingar tas idag emot av utvecklingsländer som Libanon och Pakistan. Därför är det provocerande att världens rikaste länder svara med att stänga sina gränser och skapar en av modern tids största humanitära kriser.

Feministiskt initiativ kommer aktivt motarbeta denna politiska utveckling. I Europaparlamentet pågår ett arbete med en resolution om EU:s migrationspolitik. Vi arbetar för att den resolutionen ska fokusera på att skapa säkra och lagliga vägar för flyktingar att ta sig till EU. Feministiskt initiativ vill att de flyktingar som kommer till EU själva ska få välja var de ska leva sina liv.

Feministiskt initiativ verkar för ett samhälle med öppna gränser där människor har rätt till skydd från krig och förföljelse. Alla ska ha möjlighet att leva och bo var de vill. Samhällsklimatet i Europa har hårdnat. Rasismen och hatbrotten ökar. Hur EU väljer att hantera flyktingar har inte bara betydelse för enskilda individer. Det handlar om vilket samhälle vi vill leva i. Om vi inte upprätthåller synen på människors lika värde och rättigheter påverkar det vårt samhälle i grunden. Mänskliga rättigheter förpliktigar att agera för att skydda de mest utsatta.

 

1 hemsidan

Gudrun Schyman, Partiledare
Soraya Post,
EU-parlamentariker
Meriam Chatty,
Migrationspolitisk talesperson