LSS – en frihetsreform, och rättighetslagstiftning, grundläggande för ett demokratiskt samhälle

30 april 2018

Feministiskt initiativ ser med glädje att Lena Hallengren och regeringen nu ändrar i direktiven för LSS-utredningen.

Det är en direkt effekt av funktionshinderrörelsens kamp och visar på vikten av att lagstiftningen utformas utifrån de behov som människor har och i dialog med dem som berörs. Samtidigt är det oroande att utredningens förslag ändå ska rymmas inom rådande budgetramar och inte får innebära ökade kostnader.

Feministiskt initiativ delar även funktionshinderorganisationernas oro för att det kan vara för sent, då många på grund av striktare tolkningar och domstolsbeslut redan har förlorat sin assistans. LSS var en frihetsreform och en rättighetslagstiftning vars intentioner är solklara och grundläggande för ett demokratiskt samhälle. Dessa har tyvärr urholkats på grund av snäva ekonomiska ramar och juridiska processer som drivits på av våra olika myndigheter. Dessa nämner också statsrådet men frågan är akut och vi ser risker med att de negativa domarna blir vägledande för utredningen och att människor får vänta ännu längre genom att tiden dras ut till den 15 december.

 

 

 

Denise Cresso,
funktionsrättspolitisk talesperson