Löfven avslutar Järvaveckan – Gör din plikt och kräv din rätt!

18 juni 2017

Stefan Löfven har just gjort sin plikt som statsminister och avslutat politikerveckan på Järva. Han fick både det bästa vädret och den största publiken. Många tillresta trodde SVT:s reporter på plats.


Oavsett publikens mantalsskrivningsort står det klart att politikerveckan i Järva är något som kommer att fortsätta. Alla partiledare har redan fått inbjudan till nästa år och eftersom det är valår vore det snudd på tjänstefel om någon uteblev.

Redan tidigare på dagen hade statsministern tillsammans med utbildningsministern avslöjat att skolan ska få 1,5 miljarder extra i budgeten. Principen ska vara mest till de skolor som behöver det bäst. Det är bra. Att skolan är viktig återkom i talet och målet är att alla som vill ska kunna ta direktbussen från Järva ut till universitetet. Alla föräldrar uppmanades att tjata på sina ungar att plugga och att skaffa en lugn vrå hemma så att det går att göra läxor. Hur trångboddheten skulle försvinna sa han däremot ingenting om. I det engagerade talet om att vi tillsammans måste bryta segregationen, för annars bryter segregationen sönder oss, saknades helt bostadspolitiken. Vilket är minst sagt märkligt med tanke på den grundläggande betydelse den har.

Ett tungt avsnitt i talet handlade om trygghet. Brottslighet, skjutningar och drogförsäljning ska inte mötas med skattesänkningar (som M och SD vill). Lösningen ligger i fler poliser (10 000 nya), poliser som finns bland folk och sätter stopp för nyrekryteringen till kriminalitet, strängare straff och fler övervakningskameror. Förskolor, skolor med elevhälsa värd namnet, fritids med utbildade pedagoger, familjecentraler, fältassistenter, öppna bibliotek, servicehus för äldre, öppna mötesplatser, myndigheter, affärer, företag, jobb i närområdet, bostäder till rimliga priser, ett rikt kulturutbud och tvärgående kommunikationer hade ingen plats här. Fixeringen vid fler poliser och hårdare tag tycks ha drabbat de flesta partierna som en kollektiv farsot. I verkligheten, rent erfarenhetsmässigt, finns inga belägg för att fler poliser löser brottslighet eller att hårdare tag bygger trygghet.

Löfven talade engagerat om jämställdhet. Kommen ur en mansdominerad industrivärld har bekämpandet av machoidealen alltid stått i förgrunden, sade han. Vilket knappast märktes under hans tid som ordförande i Metall. Och fortfarande är det så att pappa Metall går före och mamma Kommunal kommer efter. Den patriarkala lönebildningen har vi inte sett att regeringen vill ändra på. På samma sätt skorrar det falskt när statsministern radar upp problemen med obalansen i hemarbete, ansvar för barn, osv. samtidigt som regeringen inte lägger förslag på grundläggande förändringar. Han tog också upp förtryck och brott i hederns namn och budskapet till alla kvinnor var att inte acceptera inskränkningar i sin egen frihet. En enkel undring är – varför riktade han sig överhuvudtaget inte till männen?!?

Att vi alla ska göra vår plikt för att också kunna kräva vår rätt är något som Löfven ofta återkommer till. Tanken att vi alla ska delta, att vi gör det tillsammans, att det är så solidariteten byggs, den tanken är vi många som delar. Men uppmaningen ”gör din plikt, kräv din rätt” kopplad till varje människas plats i produktionen, doftar unken moralism. Det kanske är dags att låta orden byta plats. Kräv din rätt kanske ska komma först.