Låt vården få förutsättningar att klara mer än sommaren!

13 april 2018

Regeringen plus Vänsterpartiet presenterade att de i vårbudgeten vill ge 400 miljoner till vården och föreslår att dessa, bland annat, ska gå till att öka antalet mobila sjukvårdsteam.

Dessa team behövs, inte minst för våra multisjuka äldre, men de kommer behöva finnas längre än till årets slut. Satsningen är kortsiktig och tar inte itu med avgörande strukturella problem. Vården behöver en förutsägbar finansiering och en långsiktig plan.

Feministiskt initiativ föreslår i sin statsbudget 3 000 miljoner årligen till primärvården för att kunna bygga upp en mer förebyggande och tillgänglig vård med möjlighet till besök i hemmet.

 

 

 

Cherry Batrapo,
sjukvårdspolitisk talesperson