LÅT PRIDE VARA EN FRIZON!

28 juli 2016

13882356_10208858657056266_5291602933138128475_n

Under onsdagen vistades en grupp om ca 15 rasister på Pride House som hålls i Kulturhuset. Gruppen kom från Järva Pride som består av högerextremister och rasister som försöker utmåla förorten, islam och invandring som det enda verkliga problemet mot hbtq-personer. När hbtq-personer på plats reagerade med skyltar där det stod ”inga rasister på våra gator” blev en av hbtq-personerna nedbrottad av en ordningsvakt och de som protesterade mot rasister på Pride avlägsnades från Pride House.

Idag ordnades en protestaktion av ett hundratal pridebesökare på kulturhustaket mot agerandet från Kulturhusets vakter och Stockholm Prides volontärer. Det har upprepade gånger hänt att anhängare till Sverigedemokraterna besöker Pride i syfte att störa och skapa otrygghet. Under Pride 2012 stördes en separatistisk workshop för rasifierade hbtq-personer av SDU. När rasisterna vägrade lämna Kulturhuset blev de andra deltagarna ombedda att gå ut bakvägen.

Det kan inte vara så att rasister år efter år får fritt spelrum att skapa otrygghet på Pride samtidigt som hbtq-personer själva ombeds att ta omvägar eller avlägsnas. Pride ska vara en plats för hbtq-personer att hitta styrka och trygghet hos varandra. Inte en plats för rasister som motsätter sig hbtq-personers mänskliga rättigheter.

Sverige har ratificerat FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering utan reservationer. I artikel 4 förpliktigar sig staten att göra det straffbart att delta i rasistiska organisationer och verksamheter. Det ska inte heller vara tillåtet för offentliga institutioner att främja eller uppmana till rasdiskriminering. Sverige har upprepade gånger fått kritik för att inte efterleva konventionen, bland annat för att man inte förbjudit rasistisk organisering.

Feministiskt initiativ välkomnar att Stockholm Pride vill arbeta fram riktlinjer för hur deras egna volontärer ska hantera såna här situationer. Men vi ser också detta som en större fråga som måste hanteras politiskt. Vi ser en stor okunskap om rasism och hur det tar sig uttryck både på strukturell nivå och mot enskilda individer. Inte minst mot rasifierade hbtq-personer. Vi ser en växande rasism i hela samhället och vi måste agera för att vända riktningen.

I det specifika fallet med Stockholm Pride behöver vi se över hur vi kan höja kunskapen om rasism, hbtq och normkritik hos de säkerhetsbolag som staden upphandlar med. Feministiskt initiativ är med och styr Stockholms stad i det rödgrönrosa samarbetet, vi bär ansvaret för mänskliga rättigheter och ser det som en viktig fråga för att säkra Pridebesökares trygghet i stadens lokaler.

På nationell nivå vore ett bra första steg för regeringen att börja efterleva konventionen om avskaffande av rasdiskriminering. Samtidigt behöver alla led i rättsväsendet få större kunskap om mänskliga rättigheter och antirasism.

Feministiskt initiativ vill tacka alla hbtq-aktivister som under veckan protesterat när rasister försökt ta över Pride. När rasismen breder ut sig behöver vi stå enade och säga – inte i vårt namn!

Sissela Nordling Blanco,
ansvarig för mänskliga rättigheter i Stockholms stad
och gruppledare för Feministiskt initiativ Stockholm