F! deltar i landsomfattande feministisk mobilisering den 8 mars 2016!

3 mars 2016

För hundra år sedan samlades tiotusentals kvinnor i en manifestation för fred. Det var mitt under brinnande världskrig och före den allmänna rösträtten. Idag ser vi åter behovet av samling. Därför gör vi årets 8:e mars till en gemensam feministisk mobilisering för jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och nedrustning.

12805952_10153507618772399_1178004794576511636_n

Kvinnorörelsen har länge drivits av internationell solidaritet. Kvinnor världen över delar många olika erfarenheter av förtryck men den lag som tycks gälla överallt är att det är kvinnor som drabbas hårdast av såväl krig som klimatförändringar och fattigdom.

Idag ser vi en utveckling där ekonomiska intressen tillåts stå över hänsyn om miljö och människors levnadsvillkor. Där vapenindustrins intressen tillåts stå över fredsrörelsens kunskaper om hur hållbar säkerhet skapas och upprätthålls och där nationalistiska intressen tillåts stå över flyktingars behov av skydd.

Vi når inte jämlikhet så länge vi upprustar militärt och förstör vår natur. Vi når inte hållbarhet så länge vi har ojämlikhet och stödjer militära konflikter. Vi når inte fred så länge vi har en ojämnställd värld som präglas av exploatering. Kort sagt, vi når inte målet om en rättvis och hållbar värld förrän vi bedriver en samstämmig politik på alla olika områden.

Vi vill visa sittande politiker att det finns ett brett stöd för att driva en mer humanistisk och på alla plan mer hållbar politik än den som förs idag. Och visa att det är fullt möjligt.

Under årets internationella kvinnodag förenar vi oss i en Feministisk mobilisering för jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och nedrustning. Vi har liksom kvinnorna för hundra år sedan ett manifest, fast nu för vår tid. Detta kommer att läsas vid 8:e mars-manifestationer, på många olika språk, över hela landet. Jämställdhet, jämlikhet, frihet och fred är värden som ständigt måste återerövras. På nya sätt av nya generationer – för kommande generationer.

SKRIV UNDER 8-MARS MANIFESTET OCH TA STÄLLNING FÖR
JÄMLIKHET, HÅLLBARHET OCH NEDRUSTNING!