Kvotering till styrelserna bra men inte tillräckligt

20 december 2013