Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter och mänskliga rättigheter är kvinnors rättigheter

29 juni 2016

Gudrun Schyman har recenserat Martin Gelins bok om Hillary Clinton, "Den längsta kampen, Hillary Clintons väg till makten" i Sydsvenskan

Den inkluderande feminism där fler maktordningar synliggörs och samverkar, där rörelser för kvinnors rättigheter samverkar med rättighetsrörelser utifrån klass, etnicitet, könsidentitet, sexuell läggning eller funktionalitet och inte längre står mot varandra utan förstärker varandra; det är en politisk dimension som nu växer. Det blev tydligt i den senaste valrörelsen i Sverige och det är en bärande dimension i den presidentkampanj som Hillary Clinton driver.

/…/

Politiken sedd med en mans blick resulterar i en sexism som i USA når höjder som vore otänkbara här. Men sexismen finns. Genuskontraktets lagar om att män lyssnar på män och kvinnor lyssnar på män frodas fortfarande. Jag brukar på mina egna möten fråga publiken om de minns att vi hade en myndighet som hette Jämo och att en man under en period var chef där. Många minns Claes Borgström. Sedan frågar jag om de minns vem som var före och vem som kom efter. Frågorna var ju inte nya och problemen hade heller inte lösts när Borgström slutade. Men ingen minns. När män talar lyssnar vi lydigt.

Läs hela recensionen i Sydsvenskan: Gudrun Schyman om Hillary Clinton: ”Tiden är mogen för politisk feminism.”