Kvinnors asylskäl måste tas på allvar

19 mars 2019

Två unga flickor som tillsammans med modern och två yngre syskon flytt undan könsstympning fick i dagarna beskedet att de ska utvisas. Modern och de två yngre barnen får stanna men de äldre flickorna ska skickas tillbaka till fadern, som krävt att de könsstympas.

Detta är ett helt orimligt beslut och det är på tiden att Migrationsverket tar kvinnors asylskäl på allvar. Könsstympning är en allvarlig form av våld, ett övergrepp som syftar till att kontrollera flickor och kvinnors kroppar och ett brott mot mänskliga fri- och rättigheter. Sedan 1982 är det förbjudet i Sverige och sedan 1999 kan personer också dömas för könsstympningsbrott i Sverige, även om brottet begåtts i länder där det inte är straffbart. Därför är det ofattbart att migrationsverket inte tycks ta med detta i bedömningen när de beslutar att utvisa flickorna. Vi motsätter oss starkt utvisningsbeskedet och uppmanar migrationsverket att ta kvinnors asylskäl på allvar genom att riva upp beslutet och låta flickorna stanna.

Feministiskt initiativ vill därför att:

  • Förföljelse på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning som asylgrundande skäl ska få större genomslag i asylprocessen. Utredning och bedömning av den enskildes asylskäl måste professionaliseras för att säkerställa att kvinnors och barns rättigheter tillvaratas.
  • Sverige ska intensifiera arbetet mot könsstympning såväl nationellt som internationellt.

Läs mer här och fallet och skriv under vädjandet.

Gita Nabavi, partiledare
Farida al-Abani, partiledare