Kongressuttalande om flyktingamnesti för alla ensamkommande barn

25 mars 2017

Feministiskt Initiativ står upp för människors rätt att fly undan krig och förföljelse.

Med den nuvarande flyktingpolitiken ser vi hur ensamkommande barn och unga godtyckligt fråntas sina rättigheter. Detta har lett till att dessa ungdomar bollas runt mellan kommuner och myndigheter.

På centralstationer och busstationer i varenda liten ort i detta avlånga land gick människor i civilsamhället samman för att med öppna armar ta emot människor i behov av skydd under hösten 2015. Alla dessa medmänniskor, professionella, företag, kommuner och föreningar som tillsammans löste vårt samhälles stora utmaningar ser nu hur regering och riksdag sparkar undan benen för de asylsökande.

Ur detta breda engagemang har rörelsen ”Vi står inte ut” vuxit fram. Rörelsen utgörs av dem som i sin profession och volontärsuppdrag möter ensamkommande barn och unga. Rörelsen “Vi står inte ut” reser krav om amnesti – vilket betyder nåd. Från vår partikongress lägger vi vår röst till deras och ber regering och riksdag att utfärda amnesti för ensamkommande barn och ungdomar som befinner sig i Sverige. Barn och unga som just nu traumatiseras av den svenska staten.

De godtyckliga åldersuppskrivningarna får ur ett barnrättsperspektiv förödande konsekvenser. Vi anser att dessa barn har lidit nog och att flykten nu ska vara över. Vad barnen och ungdomar behöver är ett liv i trygghet, stabilitet, möjlighet att rota sig och läka. Det är hög tid att lyssna på de yrkesverksamma och ideella krafter som arbetar utifrån Barnets Bästa. Feministiskt initiativ menar att Sverige måste lyssna på och ta ansvar för alla dessa barn och ungdomar vars liv håller på att slockna.

Vi sällar vår röst till “Vi står inte ut” och reser kraven:

  1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess.
  2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga.
  3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som befinner sig i Sverige.