Valmöte F! Studenter Uppsala

Uppsala: 11/12 2013 18:00

Valmöte – kickoff för kommun- och landstingsval Uppsala

Plats: Sensus, Västra Ågatan 16

Facebookeventet