Unga Feminister: Göteborg – Möte

Göteborg: 20/02 2014 – 18/02 2014

Tema: motionsskrivande.

I alla demokratiska organisationer måste viktiga beslut fattas av alla medlemmarna på årsmötet.
Själva besluten ska läggas fram i så kallade motioner som vi ska öva på idag!

Representanter från F! Kommer finnas på plats i en afton i formaliteternas och demokratins tecken!
Tanken är att  alla intresserade medlemmar ska ha möjlighet att lägga fram förslag om stadgeändringar.

Plats: Kvinnofolkhögskolan

Varmt välkomna, medlemmar och intresserade!