Unga Feminister Borås: Öppet Styrelsemöte

Borås: 1/04 2014 17:00–19:00

Öppet styrelsemöte för Unga Feminister Borås lokalavdelning

Datum: 1/4 2014
Tid: 17:00 – 19:00
Plats: Brygghuset, Bryggaregatan 14 Borås

Det är ett öppet styrelsemöte, vilket innebär att alla medlemmar är välkomna att delta på mötet!

 

Dagordning

§1 Mötets öppnande
§2 Val av sekreterare
§3 Val av justerare
§4 Val av mötesunderhållare
§5 Godkännande av dagordning
§6 Föregående protokoll
§7 8e Mars
7:1 Inre & yttre mål
 7:2 Förbättringar
§8 Ekonomi
 8:1 Konto
 8:2 Budget
§9 Framtida planer
9:1 Möten
 9:2 Evenemang
9:3 1a maj
 9:4 Publicitet
 9:5 Europavalet & Riksdagsvalet
§10 Övriga ärenden
§11 Nästa styrelsemöte
§12 Mötets avslutande

 

Välkomna!