UF! Uppsala: Årsmöte

Uppsala: 30/03 2014 11:00

Hej!

Nu är det dags för Unga Feminister Uppsala att hålla ett årsmöte då vi ska tillsätta styrelse och äntligen komma igång på riktigt!

När: 30 mars kl 11-17
Var: Sensus Uppsala

Här anmäler du din närvaro till årsmötet!
https://docs.google.com/forms/d/1WxXpqOpM26zGk24pRZcT4YXAGnKULuKJwE3lY2Zofrw/viewform

Bjud in alla du känner och glöm inte att kandidera till styrelsen!
Ut med rasisterna och in med feministerna!

Här skickar du in din intresseanmälan för UF Uppsalas kommande styrelse! https://docs.google.com/forms/d/15dbIimpbEFMfUk_Hh36s_UnuWAsD_xNcGGKljTHoXLY/viewform
Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av styrelseansvar, det som krävs är ett hängivet och brinnande engagemang för den feministiska kampen – Du behövs!!!

Gå in på Unga Feminister Uppsalas facebooksida så ser du posten med en likadan länk som ovan, och styrelsepostbeskrivningar i kommentarsfältet.

Dagordning
§1 Mötets öppnande
§2 .Val av mötesfunktionärer
§2.1 mötesordförande
§2.2 mötessekreterare
§2.3 mötesunderlättare
§2.4 stämningsunderlättare
§3 Val av person att justera protokollet
§4 Godkännande av dagordning
§5 Bildande av föreningen Unga Feminister Uppsala och ansökan i Unga Feministers riksorganisation
§6 Årets verksamhetsplan
§7 Årets budget
§8 Val av årets styrelse
§9 Val av revisor
§10 Val av valberedning
§11 Val av firmatecknare
§12 Övriga frågor
§13 Nästa styrelsemöte
§14 Mötets avslutande

Vi ses snart!