UF! Stockholm: Årsmöte

Solna: 23/03 2014 13:00

DAGS FÖR ÅRSMÖTET!

Var: Black Sheep, Bredkilsbacken 1 C Solna, T-bana Huvudsta.
När: Klockan 13:00, den 23 mars
Hur? Du som är medlem i Unga Feminister Stockholm har yttrande och rösträtt på årsmötet.

Unga Feminister ökar i takt med en stor medlemstillströmning. UF! Stockholm är den största lokalavelningen med runt 800 medlemmar! totalt Snart över 2500 medlemmar. Under året kommer Unga Feminister ha visionen: Sveriges största ungdomsförbund med flest engagerade medlemmar. För visst är det dags att få alla i lokalavdelning Unga Feminister Stockholm aktiva?

ÅRSMÖTET
Under årsmötet kommer vi förutom att driva igenom motioner, fastställa verksamhetsplan och peppa så klart också tillsätta en styrelse!

DET ÄR DAGS NU – KANDIDERA TILL STYRELSEN
https://docs.google.com/forms/d/16EfN9m1kNuxWHxN30vg1KND-B80q4o69RQx97tU_12g/viewform
– i länken hittar du också info om styrelsen och vad det innebär –

DET ÄR NU DET HÄNDER!
Frågor? [email protected]

Dagordning:
ÅRSMÖTETS DAGORDNING
§ 1 Val av mötesordförande
§ 2 Val av mötessekreterare
§ 3 Val av mötesjusterare
§ 4 Fastställande av röstlängd
§ 5 Mötets behöriga utlysande
§ 6 Fastställande av dagordning
§ 7 Fastställande av ungefärligt tidsschema
§ 8 Verksamhetsredovisning
§ 9 Lokalavdelningsstyrelsens ekonomiska redovisning
§ 10 Uppföljning av beslut tagna på förra årsmötet
§ 11 Revisorernas berättelse
§ 12 Ansvarsfrihet för lokalavdelningsstyrelsen
§ 13 Ansvarsfrihet för andra årsmötesvalda grupper
§ 14 Motioner
§ 15 Fastställande av verksamhetsplan
§ 16 Fastställande av budget
§ 17 Val av lokalavdelningsstyrelse
Två sammankallande
Två ekonomiskt ansvariga
Sekreterare
2-6 styrelseledamot
Två aktivitetsansvariga
Två webb/press ansvariga
Två medlemsansvariga
Val av en revisionsgrupp på 2-6 personer
Val av en valberedningsgrupp på 2-6 personer
§ 18 Övriga frågor
§ 19 Mötets avslutande