UF! Sthlm: UF! på Feministiskt Forum

Stockholm: 10/05 2014 11:30

Tid: 11:30
PLats: ABF-huset, Sveavägen 41

HUR MYCKET FRITID TÅL UNGA?
Vår programpunkt: Ungas fritid – inte en del av välfärden!

Den 10 maj arrangeras Feministiskt Forum på ABF-huset i Stockholm. Vi bjuder in till panelsamtal DELUXE! Det är ett panelsamtal för unga av unga. I första delen av panelsamtalet kommer vi diskutera vår fritid – vad är fritid? Behövs det fler poliser i vår stad? Hur är läget på våra ungdomsgårdar? I andra delen av panelsamtalet kommer vi bjuda in några som arbetar med unga och politker för att höra deras visioner om ungas fritid.

Tid: kl: 11.30 – 12.45, 10 maj
Plats: sal Hedén
Hela programmet för Feministiskt Forum: http://femiforum.files.wordpress.com/2014/04/femforum-program14-webb.pdf

UNGA ÄR FRAMTIDEN – är det vanligaste slagorden vi får höra. Men vi är inte bara framtiden, vi är också här och nu. Under valtider får vi höra att det ska satsas på ungdomar, men vi undrar om politiker verkligen lyssnar på oss unga och vad är visionerna för detta valår?

Närmre beskrivning:
Alla kommuner bör erbjuda verksamhet med varierad aktivitet, både av kulturell och sportslig karaktär för stadens unga. Att tillgodose fritids- och ungdomsgårdar är en bra väg att gå, men inget som kommunen idag måste göra. För många barn och ungdomar är det även svårt att vara hemma, på grund av trångboddhet eller missbruk. och gårdarna kan vara en frizon. Men vilka alternativ finns det idag? Och hur ser tillgängligheten nu? Som ung kan det kännas svårt att hitta en plats för gemenskap som inte kräver pengar i gengäld. Hur kan staden öppna upp för fler möjligheter till aktiviteter och arrangemang bortom konsumtionssamhället? Hur kan vi skapa viktiga sociala mötesplatser som skapar delaktighet och kan vara avgörande för ungas hälsa? Unga Feminister bjuder in till samtal för att diskutera de erfarenheter som finns men även vad politiken kan göra.

Vi kommer uppdatera medverkande löpande.

FB event: https://www.facebook.com/events/1387000714916147/