UF! Sthlm: Studiecirkel

Stockholm: 24/03 2014 18:30

Hej bästa Unga Feminister!
Vi vill bjuda in till den första studiecirkeln för feministiskt initiativs politik. Men inte nog med det, du kommer också bli bjuden på F!KA (vegan).

F! är bäst, det vet vi. Men nu är det är valår och det är därför otroligt viktigt att vi kan vår politik, och står bakom den till hundra procent. I studiecirkeln kommer vi tillsammans utforska feministiskt initiativs politiska program. Studiecirkeln kommer öppna upp för diskussion, argumentation och erbjuda ett riktigt kunskapslyft.

Vad är det egentligen vi ställer oss bakom? Hur ska vi bäst argumentera för vår sak? Vad skiljer vår politik från andra partiers? Dessa är frågor studiecirkeln med er hjälp kommer besvara.

Det här kommer hända under mötet
Under det första mötet är tanken att vi går igenom arbetsordning för gruppen samt sätter upp ramar och ett tidsschema för våren. Vi tänkte även nosa på feministiskt initiativs EU- valplattform genom att börja diskutera denna, reda ut oklarheter och lyfta det vi tycker är bra.

Det kan också bli aktuellt att fundera ytterligare på de idéer som togs fram under mötet med aktivitstgruppen (12/3) angående en utveckling av studiecirkeln.

– Kreativ sammanställning av mötet i form av illustrationer/seriestrip
– Bjuda in Fi-föreläsare för respektive områden
– Svar på tal-workshop

Är dessa genomförbara? Hur ska de se ut i praktiken? Finns det någon som är intresserad av att driva en idé?

Att ha läst
EU-valplattformen
http:// feministisktinitiativ.se/ eu-valsplattformen/

Överblickligt kollat på partiprogrammet
http:// feministisktinitiativ.se/ wp-content/uploads/2013/11/ For_en_feministisk_politik_ 2013.pdf

VÄGBESKRIVNING!
Ta buss 2 mot Sofia – Gå av hållplats Sofiaskolan: Gå längst med Bondegatan så du kommer på Barnängsgatan. Gå över på vänster sida. Du ser då ”City self storage”-skylt hängande på fasaden.
Du ska in vid garageinfarten, sen är det flera glasdörrar, ”Södergaraget” står det på. (Det står nummer 13 på dörrarna, fast adressen på nummer är 11.) Dit in ska du! Fast först plingar du på ringklockan som sitter bredvid en Fi-skylt så kommer någon och hämtar dig/er.

Samtliga datum under våren:
Mötesdatum:
Måndag 24 mars – klockan 18:30
Söndag 6 april – klockan 15:00
Söndag 20 april – klockan 15:00
Söndag 4 maj – klockan 15:00
Söndag 18 maj – klockan 15:00
Söndag 1 juni – klockan 15:00
Mötena hålls i vårt kansli på Barnängsgatan 11.

VARMT VÄLKOMNA!