UF! Malmö: Konstituerande Årsmöte

Malmö: 24/05 2014 12:00


Konstituerande årsmöte Unga Feminister Malmö

Datum: 24/5 2014
Tid: 12:00
Plats:
Sofielund Folkets Hus, sal 3.

Lördag den 24 maj håller Unga Feminister Malmö äntligen sitt konstituerande årsmöte! Vi kommer hålla till på Sofielunds Folkets Hus på Rolfgatan 16 i Malmö. Lokalerna är tillgängliga. För rösträtt på årsmötet krävs medlemskap i Unga Feminister. Medlemskapet är gratis och medlemsansökan kan göras på Unga Feministers hemsida.

Här hittar ni eventet på facebook: https://www.facebook.com/events/601914379904185/?fref=ts

Dagordning
§1 Mötets öppnande §2 Val av mötesfunktionärer
§2.1 mötesordförande
§2.2 mötessekreterare
§2.3 mötesunderlättare
§2.4 stämningsunderlättare
§3 Val av person att justera protokollet
§4 Godkännande av dagordning
§5 Bildande av föreningen Unga Feminister Malmö och ansökan i Unga Feministers riksorganisation
§6 Årets verksamhetsplan
§7 Årets budget
§8 Val av årets styrelse
§9 Val av revisor
§10 Val av valberedning
§11 Val av firmatecknare
§12 Lokalavdelningens arbetsgrupper
§13 Övriga frågor
§15 Nästa styrelsemöte
§14 Mötets avslutande