UF! Helsingborg – Årsmöte

Helsingborg: 20/05 2014 17:00

♀ VÄLKOMMEN PÅ ÅRSMÖTE! ♀

Det är nu dags för Unga Feminister Helsingborg att hålla sitt konstituerande årsmöte.
Under årsmötet kommer vi fastställa årets verksamhetsplan och budget samt tillsätta en styrelse.

20 Maj
17:00  @ Mötesplats Kalifornia – Kaliforniegatan 4, 25225 Helsingborg, Sweden

Dagordning
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötessekreterare
§4 Val av person att justera protokollet
§5 Godkännande av dagordning
§6 Bilande av lokalavdelningen Unga Feminister Helsingborg och ansökan om medlemskap i Unga Feministers riksorganisation.
§7 Antagande av stadgar
§8 Årets verksamhetsplan
§9 Årets budget
§10 Konstituerande val av årets styrelse
Sammankallande
Sekreterare
Ekonomiskt ansvariga
Evanemang/kursansvariga
Medlemsansvariga
Press/webb-ansvariga
§11 Val av revisor
§12 Val av valberedning
§13 Val av firmatecknare
§14 Övriga frågor
§15 Nästa styrelsemöte
§16 Mötets avslutande

Alla som är medlemmar i Unga Feminister har rösträtt. Om du inte redan är det, bli medlem här:
http://ungafeminister.se/bli-medlem2014/

Om du har några frågor, mejla [email protected]