UF! deltar i EP-dagarna – Sthlm

Stockholm: 4/04 2014 09:00–18:00

Unga Feminister deltar i EP-dagarna 4 april
EP-dagarna är ett demokratifrämjande projekt som vill höja valdeltagandet i och kunskapen kring EP-valet bland förstagångsväljare i Stockholm. Genom inspirerande föreläsningar och paneldiskussioner med stor bredd bland talarna hoppas projektet attrahera rektorer och samhällskunskapslärare från gymnasieskolor/vuxenskolor i Stockholm att delta med respektive röstberättigade elever.

Genom att erbjuda kvalitativa föreläsningar vill projektet se att rektorer och samhällslärare kan se ett besök på EP-dagarna som ett delmoment i undervisningen i ämnen som rör demokrati, Europa etc.

Projektet är ideellt och partipolitiskt oberoende och evenemanget är kostnadsfritt för skolklasser.

EP-dagarna hålls i Nacka Aula/Nacka Konferenscenter den 4e april 2014 mellan 09.00 och 18.00 och rör ca 1400 ungdomar.