Samordningsmöte F!-studenter

Uppsala: 4/12 2013 18:15

Samordningsmöte F!-studenter (en form av stormöte)

Plats: Sensus, Västra Ågatan 16

Facebookeventet