Fi Västmanland: Medlemsmöte

Västerås: 6/07 2014 12:00–14:00

Medlemsmöte

Plats: Lokalen på  Illervägen, Västerås
Tid: 12-14

Till facebookeventet

Välkomna!

Dagordning

Mötets öppnande – frågor om mötets giltighet i förhållande till av FI:s föreslagna stadgar samt kort dialog om vilken ambition vi ska ha för framtida möten/kallelser

 1. 1)  Val av mötesordförande
 2. 2)  Val av sekreterare
 3. 3)  Val av justerare tillika rösträknare
 4. 4)  Val av kontaktperson tillika registeransvarig till FI:s rikskansli
 5. 5)  Informationspunkter: a. Lokalfrågan

  b. Tidigare aktiviteter – rapport från tidigare F!katräff i Vasaparken den 24 juni samt Västerås Pride

  c. Information från FI:s rikskansli beträffande handskrivna namn på valsedlar i kommunal och landstingsvalet 2014

 6. 6)  Datum för nästa medlemsmöte samt lokalfråga
 7. 7)  Övriga frågor
 8. 8)  Mötet avslutas