Feministiskt initativs valkonferens

Stockholm: 8/02 2014 – 9/02 2014

Valkonferensen kommer utse kandidater till Feministiskt initiativs listor till europaparlamentet och riksdagen.

All information om #FiVal hittar du här!

Anmälan

Anmälan görs senast onsdagen den 31 januari till  [email protected]. Ange namn och e‑postadress, alternativt postadress. Om du inte har tillgång till e-post kan du även ringa eller SMSa din anmälan på 0707-27 07 69.

Valkonferensavgiften ska vara betald senast onsdagen den 31 januari. Sätt in 150:- på plusgirokonto 405753-5. Märk inbetalningen med valkonferens, namn, e‑postadress alternativt postadress.

Årsavgift 2014

Årsavgiften för medlemsskap i Feministiskt Initiativ måste vara betald senast fredagen den 31 januari 2014 för att du ska ha rösträtt på valkonferensen. Eftersom medlemsavgifterna är Fis viktigaste inkomstkälla uppmanar vi alla att betala in årsavgiften snarast, även om du inte tänker åka på kongressen. Betala in 50-500 kr på plusgirokonto 405753-5 och märk inbetalningen med medlemsavgift, samt namn och e-post alternativt postadress. Du som blev medlem efter 30 oktober har medlemskap under 2014.

Observera valkonferensavgiften

Observera att du måste anmäla dig skriftligt via mejl eller post samt ha betalat valkonferensavgiften och årsavgiften senast den 31 januari för att anmälan ska vara giltig. Det räcker alltså inte att anmäla sig utan att ha betalat valkonferensavgiften och årsavgiften, och likaså inte heller att betala valkonferensavgiften och årsavgiften men inte skicka in anmälan. Anmälan är bindande, och valkonferensavgiften kan inte återbetalas om du drar tillbaka din anmälan.

Möteshandlingar

Senast 31 januari kommer alla möteshandlingar att finnas för nerladdning på www.feministisktinitiativ.se/valkonferens2014. Inloggning fick du i mejlkallelsen Obs! Sidan kommer ej vara tillgänglig innan 14 decemberSidan är bara till för medlemmar i Feministiskt initiativ, sprid därför inte användarnamn och lösenord.

Vår avsikt är att successivt lägga ut handlingarna så fort de är färdiga så att du hinner läsa allt innan kongressen börjar. Du får själv skriva ut handlingarna och ta med dem till kongressen. Endast sent ändrade handlingar kommer att finnas för allmän utdelning under kongressen.

Lokal

ABF-huset i Stockholm

Tillgänglighet

Lokalen har hiss, inga trösklar och tillgänglig toalett. För mer information kontakta: [email protected]

Mötestider

  • Lördag 8 februari: Registrering 8.00-9.00. Mötet börjar klockan 9.00 och avslutas 16.00.
  • Söndag 9 februari: Mötet börjar klockan 9.00 och avslutas klockan 16.00.

Mötestiderna är preliminära. Mer detaljerat tidsschema kommer senare.

Barn

Anmäl om du behöver barnpassning senast fredagen den 31  januari. Anmäl behov av barnaktiviteter till [email protected] med ditt/dina barns namn, ålder och annan relevant information.

Information

Alla frågor om kongressen, komplettering till din anmälan eller annan information som vi som arrangörer kan behöva skickas till [email protected]

Varma feministiska hälsningar Feministiskt initiativs styrelse