Fi Uppsala: Ett feministiskt april

Uppsala: 2/04 2014 – 23/04 2014

Känner du att du skulle vilja lära dig mer om Feministiskt Initiativs politik? Nu har du chansen! I april anordnar F! Uppsala fyra träffar där vi gemensamt lär oss mer om politiken genom att läsa och diskuterar utvalda delar i partiprogrammet.

Vilka dagar? Varje onsdag i april! Det vill säga 2/4, 9/4, 16/4 samt 23/4.

Vilken tid? Kl 19.00 – 21.00

Var? Sensus Studieförbund Västra Ågatan 16
2/4: Det privata är politiskt; under denna träff kommer vi diskutera områdena hälsa och sjukvård, sexualpolitik, familjebildning, nära relationer. Läs delarna E, F, G.

9/4: Olika villkor; under denna träff kommer vi diskutera utbildning, arbete, bostad och ekonomi. Läs delarna B, C, D och H.

16/4: Feministisk antirasism och intersektionalitet; under denna träff kommer vi diskutera feministisk antirasism och vikten av ett intersektionellt perspektiv i våra samhällsanalyser. Läs delarna I (1), M och N.

23/4: En feministisk värld; under denna träff kommer vi diskutera feministisk säkerhets- och utrikespolitik samt internationella samarbeten. Läs delarna O, P, Q.