Fi Umeå: Filmvisning och panelsamtal

Umeå: 9/03 2014 15:00

Feminism - politiken möter vetenskapen

Den 9:e mars visas Mia Engbergs guldbaggebelönade dokumentär Belleville Baby på Folkets Bio. Där efteråt kommer ett feministiskt panelsamtal mellan en representant från Feministiskt Initiativ och en universitetslektor från Umeå Universitet att äga rum på samma plats.

Filip Hallbäck (från F!) kommer att moderera ett panelsamtal med Christina Svens, som disputerade 2002 med avhandlingen Regi med feministiska förtecken: Suzanne Osten på teatern. Frågor om feminism inom estetiken och samhällsutvecklingen med Belleville Baby som utgångspunkt för samtalet kommer att genomsyra samtalet. Publiken kommer att få ta del av tankar och reflektioner kring hur feminismen, såväl en politisk ideologi som en vetenskaplig metod, har påverkat konsten.

80 kr i inträde.

Länk till facebookeventet