Fi Storstockholm: Kommunfullmäktige Stockholm

Stockholm: 16/06 2014 18:00–22:00

På varje kommunfullmäktigemöte finns Fi Storstockholm på plats på åhörarläktaren där vi följer fullmäktiges diskussioner och beslut, och kommenterar dem på sociala medier som Twitter: http://www.twitter.com/fistorstockholm

Kontakt: Isabella Pettersson isabella.pettersson@feministisktinitiativ.se

Tid:Kl. 18-22. Debatten börjar redan kl 16.
Det går bra att komma när en kan och gå när en vill!

Plats: Stockholms stadshus, Hantverkargatan 1 
Mer info här

Tillgänglighet: Dålig. Åhörarläktaren är flera trappor upp men mötet sänds även via TV, webb och radio.