Fi Österlen: Medlemsmöte

Simrishamn: 16/06 2014 – 15/06 2014

Välkomna till Medlemsmöte med Feministiskt Initiativ Österlen

kl. 18 – 20, måndagen den 16 juni 2014 på Österlens Muséum, i Simrishamn

På medlemsmötet ska vi bl.a.

 • Rapportera om EU-valet och rapportera om förhandlingarna i Bryssel
 • Smida planer inför nästa valrörelse!
 • Berätta om vårt budgetförslag för 2015 (i kommunen alltså)

En mer formell Dagordning ser ut så här:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande, sekreterare, justerare
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Valplanering/kalendarie/ansvarsområden kommande sommar och augusti/september
 5. F!:s kommunala budget 2015
 6. Övriga frågor
 7. Nästa medlemsmöte
 8. Mötet avslutas

Medlemmar och alla intresserade är varmt välkomna!