Fi Norrköping: Årsmöte och valkonferens

Norrköping: 30/03 2014 16:00

Nedan är dagordningar inför söndagens möten.

Det är alltså två möten som ska klaras av, årsmöte och valkonferens och vi ska planera för valkampanj med mera. Har du kommit på att det vore kul att vara med på listan till kommunfullmäktige så kan du slänga in din egna nominering till den här adressen, vi behöver fler engagerade, och du behöver inte känna att du vet hur allt går till innan utan det tar vi reda på tillsammans. Kom dit, det finns mängder av möjligheter till engagemang, alla behövs!

Dagordning extra årsmöte

 1. mötets öppnande
 2. val av mötesorförande, mötessekreterare samt mötesjusterare
 3. frågan om mötet behörigen utlysts
 4. styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna året
 5. frågan om ansvarsfrihet
 6. val av styrelse (finns tillfälliga ordförande, sekreterare och kassör), vi vill gärna ha fler
 7. val av valberedning
 8. val av medlemsregisteransvarig
 9. mötets avslutande

Fikapaus

Dagordning valkonferens

 1. presentation av kandidater till kommunfullmäktige
 2. omröstning
 3. val av konntaktperson för: nationella kampanjer, nationella valturnén, lokalpolitiska nätverket, vem som ansvarar för valsedlarna och dess distribution
 4. val av en valkampanjsgrupp
 5. val av en mediaansvarsgrupp

Vi avslutar med att planera för kommande medlemsmöten

VÄLKOMMEN på söndag kl 16 i Sensus lokaler på Teatergatan 3, Norrköping

Feministiska hälsningar från styrelsen genom Ingrid sekreterare, Fi Norrköping