Fi Mölndal: Uppstartsmöte

Mölndal: 14/08 2014 19:00–20:00

Vi startar upp Fi Mölndal! Samling på Kulturhuset ABF, Folkets hus.

Välkomna!