Fi Malmö: Medlemsmöte om Fi Malmö kommunpolitik

Malmö: 7/08 2014 18:00–20:30

Hej alla Malmö F!:or, dags för medlemsmöte!

Datum: den 7 augusti
Tid: 18-20.30
Plats: Tryckeriet, Rolfsgatan 7b

På medlemsmötet ska vi besluta om de ändringar i F! Malmös kommunpolitiska dokumentet som
gjorts utifrån de motioner som antogs vid det senaste mötet den 6 juni och såklart eventuella andra ändringsförslag.

Inför mötet ser upplägget ut såhär:

Runt den 23 juli kommer en ny version av det kommunpolitiska dokumentet att skickas ut till F! malmös medlemmar. Den nya versionen kommer innehålla de ändringar som gjorts utifrån de motioner som antogs vid mötet den 6 juni och eventuellt nya politikområden. Vi kommer då alla att under en veckas tid kunna läsa igenom dokumentet och skriva ändringsförslag om vi upplever att något bör ändras.

Den 29 juli är sista dagen att skicka in motioner på dokumentet. Alltså vill du föreslå en ändring skriver du en så kallad motion och skickar in den senast den 29 juli till [email protected].

En motion skrivs så här:

Du skickar alltså in en motion om du har ett förslag på ändring eller om du vill ta bort alternativt vill lägga till något i
dokumentet. Det viktigt att det är tydligt vad som ska ändras/ tas bort och vad det i så fall ska ersättas med. Det ska också vara möjligt för de som deltar på mötet att ta ställning till förslaget i form av ett ja och nej beslut.

T.ex:
1. Rubrik: Angående sol
2. Namn på dig som skrivit motionen + kontaktuppgift
3. Bakgrund: I texten står på sid 7 att ”Fi ska verka
för regn hela augusti”. Jag tycker detta är fel för att (motivera
om du vill)
4. Ändringsförslag: Jag föreslår att detta ändras till: ”Fi ska
verka för sol hela
augusti”.

Runt den 30 juli kommer de inkomna motionerna skickas ut till alla medlemmar i F! Malmö. Detta för att alla medlemmar ska ha möjlighet att sätta sig in i det som motionerna berör och vad mötet kommer att besluta om. Sen har vi alltså ett medlemsmöte den 7 augusti där allt ska behandlas genom omröstning.

Hoppas självklart att så många som möjligt kan delta på mötet men om en inte kan närvara går det såklart bra att skicka in
motioner ändå.

Vill du vara med och jobba med kommunpolitiska dokumentet under sommaren och/ eller jobba med kommunpolitik framöver hör av dig till [email protected].

Ju fler vi är som jobbar med det desto bättre.

Tveka inte att fråga om det är något ovan som varit otydligt.
Hör av dig till [email protected].
Vi ses!