Fi Lund: Första maj!

Lund: 1/05 2014 11:00

För en Feministisk klasskamp och Solidaritet utan gränser! Demonstrera med Fi!

Solidaritet, Jämlikhet och Jämställdhet!

Som det enda partiet med en fullvärdig intersektionell analys har Feministiskt Initiativ verktygen för att åstadkomma en välbehövlig förändring: Social rättvisa, Internationell Solidaritet, Jämlikhet och Jämställdhet. Genom att synliggöra hur klass, kön, etnicitet, sexualitet och funktionalitet påverkar vår tillgång till samhället och dess resurser så skapar vi tillsammans redskapen för förändring!

Feminismen är en förutsättning för en gedigen klasskamp. Den feministiska klasskampen visar att de sociala orättvisor och klassklyftor som finns i vårt samhälle drabbar oss alla hårt, men drabbar vissa av oss ännu hårdare. Kvinnor är dubbelt utsatta i dagens klassamhälle. Kvinnor blir som grupp strukturellt förtryckta i dagens samhälle, men det är viktigt att veta att det finns grader i helvetet. Arbetarklassens kvinnor och etnifierade kvinnor är änn mer utsatta tillföljd av det kapitalistiska systemet och de rasistiska samhällsstrukturerna.

Vi ser tydligt hur våran klasstillhörighet, kön, etnicitet, sexualitet och funktionalitet ständigt befäster våra möjligheter inom samhället till snäva ramar.

Människan är större än så, och för att nå friheten att utvecklas till vår fullständiga potential krävs en kamp som utgår från ett intersektionellt perspektiv, med siktet inställt på att skapa ett samhälle byggt av Solidaritet, Jämställdhet och Jämlikhet.

Vi kommer samlas för att lyssna på talare från partiet och sedan kommer vi marschera i Lund för att demonstrera mot det segregerande klassamhället och förtryck i alla dess former.

Följ med oss och kämpa för en feministisk klasskamp och solidaritet utan gränser!

(Information om plats kommer inom kort!)

facebookeventet!