Fi Göteborg: Politikerträff med Julia Bahner

Göteborg: 26/08 2014 18:00–20:00

Vår kommunfullmäktigekandidat Julia Bahner representerar Fi när HSO – Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i samarbete med DHR – förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, FUB – Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning och SRF – Synskadades Riksförbund bjuder in till en politikerträff inför höstens val.

Plats: Dalheimerssalen, Dalheimers Hus, plan 1, Slottsskogsgatan 12, Göteborg