Fi Göteborg: Öppet styrelsemöte

Göteborg: 29/01 2014 18:00–20:00

Plats: Kvinnofolkhögskolan, Första Långgatan 28 B