Fi Avdelning Sörmland:Extra årsmöte

Nyköping: 18/05 2014 14:00–17:00

Feministiskt Initiativ Avdelning Sörmland (F!AS) kallar till extra årsmöte den 18/5 kl. 14:00-ca 17:00 i Nyköping

På årsmötet den 6/4 valdes en interimsstyrelse som fick i uppdrag att ordna ett extra årsmöte. Det extra årsmötet ska besluta om 2012 års styrelses verksamhetsberättelse och bokslut, uppdatera stadgarna och välja en ordinarie avdelningsstyrelse.

Är du intresserad av en plats i avdelningsstyrelsen, kontakta valberedningen genom Emma: [email protected] eller Lisa: lisa.eriksson@feministisktinitiativ.se

Förslag på nya stadgar sänds ut senast den 10 maj via mail. Bifogat finns föredragningslista för det extra årsmötet, verksamhetsberättelse för 2012-2013 samt aktuella stadgar.

Plats: Magasinet, Periodgången 2, Nyköping
Tid: 18 maj kl. 14:00-ca 17:00.

Du som har frågor kan höra av dig till Håkan Rosén, 070-533 38 58.

Du kan även mejla till sormland@feministisktinitiativ.se
Väl mött,  interimsstyrelsen i Feministiskt Initiativ Avdelning Sörmland