Julia Bahner (Fi): ”Vilken värld lever SDU och William Hahne i?”

21 mars 2014

"Feminism handlar lika mycket om att höja statusen på det som är feminint, som att ifrågasätta den höga statusen på det som är maskulint - det som är verkligt sjukt är att det fortfarande i dag finns politiker som anser att det feminina är sjukt” skriver Julia Bahner i en debattreplik i Nyheter24.

Julia

Jag läser William Hahnes debattartikel där han beskriver det samhälle vi lever i som ”sjukt feminiserat”. Jag förstår inte vilket samhälle det är han beskriver. Lever han också i Sverige, som jag gör? Sedan förstår jag att det är försvarsmaktens så kallade feminisering han avser. Han skriver det inte rätt ut, men texten osar av attityden ”Var en man, för fan!”. Han kritiserar soldater som inte är mentalt och fysiskt förberedda på en tuff utbildning. Han kritiserar soldater som inte är ”hårdhudade soldater som är beredda att göra det som krävs” vid ett eventuellt anfall mot Sverige. I grund och botten handlar denna kritik om att William Hahne tycker om maskulinitet och män som mördar i strid. Med andra ord borde han stortrivas i dagens sjukt maskuliniserade samhälle – för det är så jag ser dagens samhälle.

Vi lever i ett samhälle där tjejer och kvinnor blir våldtagna men där knappt något räcker för att gärningsmännen ska fällas. Vi lever i en värld där mäktiga män försöker lösa konflikter med krig. För den som är osäker så handlar krig om död, tortyr, våldtäkt mot kvinnor och barn, bansoldater, människor på flykt, människor som dör på flykt eller som inte släpps in i andra länder där de söker en tillflyktsort undan hemska upplevelser. Det handlar om civila offer som traumatiserats av krigets konsekvenser – men lika mycket om soldater och andra i krigets tjänst som traumatiserats av att ha dödat, ha bevittnat död eller av att ha varit i strid – och som de i bästa fall blir sjukskrivna för i resten av sina liv, men i sämsta fall inte får någon som helst hjälp med att bearbeta. Detta är alltså sådant som SDU står bakom när de uppmuntrar krig och vill minska invandringen.

Vi behöver en syn på säkerhet, befriad från nationalism. En feministisk analys av säkerhet utgår från mänsklig säkerhet där hot mot individer och inte stater är centralt. Lika centralt som hotet från väpnade konflikter är hoten från klimatförändringar, brist på mat och vatten samt social service. Dessa hotar direkt människors säkerhet men är även bidragande faktorer till väpnade konflikter. Mäns våld mot kvinnor är en global pandemi och Sveriges verkliga säkerhetsproblem. Feministiskt initiativs vision är en värld utan gränser. Vi vill ge papperslösa och gömda flyktingar uppehållstillstånd. Vi vill stoppa all militär upprustning och vapenexport. Vi höjer ambitionsnivån i kampen mot våldet och för allas rätt till skydd:

Feminism för Feministiskt initiativ handlar lika mycket om att höja statusen på det som är feminint, som att ifrågasätta den höga statusen på det som är maskulint. Det som är verkligt sjukt är att det fortfarande i dag, 2014, finns politiker som anser att det feminina är ”sjukt”. Det visar att Feministiskt initiativ behövs mer än någonsin och agerar motkraft till den typen av krafter som SDU ingår i och som istället för fred och frihet verkar för död och inskränkningar i mänskliga fri- och rättigheter.

Julia Bahner, kandidat till riksdagen och Göteborgs kommun för Feministiskt initiativ