Jämlika livschanser för barn och unga

10 april 2018

Alliansens utbildningspolitik skulle fördjupa skolsegregationen

Idag presenterade Alliansen sex punkter på utbildningsområdet. Bland annat två-årigt gymnasium. Förslagen som presenterades skulle vara förödande för den idag djupa skolsegregationen och skulle öka klassklyftorna ytterligare.
Med Feministiskt initiativs politik kan vi bryta skolsegregationen och skapa jämlika livschanser för barn och unga runt om i Sverige, i såväl förort som gles-och landsbygd.
Därför vill vi:
  • Det ”fria” skolvalet ska avvecklas till förmån för likvärdiga livschanser och jämlikhet. Det fria skolvalet med skolpengssystemet har permanentat den elevsortering som sker utifrån bakgrund, hudfärg och klass. Vad det ”fria” skolvalet har skapat är ”bra” och ”dåliga” skolor. Ansvaret läggs på föräldern eller individen för att välja den bästa skolan. Annars får man skylla sig själv. Alla skolor ska vara bra och de ska finnas i närheten av hemmet.
  • Förändra skolpengssystemet. Elever agerar idag som kunder på skolmarknaden när skolor måste tävla om eleverna för att säkra sin ekonomi. Varje skola ska ha en långsiktig och säkrad ekonomi för att kunna planera sin undervisning, elevhälsovård och ge alla elever bästa förutsättningar att klara sina studier. Det är särskilt viktigt för mottagande av nyanlända elever och barn med särskilda behov. En elevs skolgång kan aldrig vara en fråga om hur mycket pengar den kostar.
  • Strategier för att motverka bostadssegregationens påverkan på skolsegregationen. Skolsegregationen är också till stor del en konsekvens av bostadssegregationen. Därför behöver även upptagningsområden för skolor ritas om för att skapa en så bred social sammansättning av elever som möjligt.
Systemet för hur elever placeras i skolorna måste förändras för att skolors elevsammansättning i högre grad ska spegla samhället. Även om samtliga partier menar att alla skolor ska vara bra, är det få som verkar vilka gå till botten med problemet – det fria skolvalet och skolpengssystemet.
En ojämlik skola är både en förlust för eleven själv, men också för demokratin i stort. Därför behöver den svenska skolan en jämlikhetsreform.

Utbildningspolitisk talesperson

Lisa Palm