Internationella Romadagen

8 april 2016

Romernas situation är en fråga som berör alla

Roma

Antiziganismen är en förutsättning för fattigdom, marginalisering och diskriminering av romer.

Den återfinns inte bara i sin mest extrema form hos nazister och rasister. Antiziganismen av i dag, särskilt i ett land som Sverige, är i första hand omedveten. Det gör den på många sätt svårare att bekämpa. Den omedvetna antiziganismen kan i dess värsta form ta sig uttryck i att man med föregivet goda föresatser förvägrar romer grundläggande mänskliga rättigheter. Dess farligaste form visas i tystnad och likgiltighet hos makthavare och demokratiska församlingar.

Feministiskt initiativ vill:

✓ Att det arbete som bedrivits inom Kommissionen mot antiziganism permanentas i någon form. Kampen mot hatbrott, diskriminering och för attitydförändring måste institutionaliseras i Sverige.

✓ Att den 2 augusti införs som officiell minnesdag för förintelsens romska offer och att Sveriges regering driver frågan om en gemensam europeisk minnesdag på EU-nivå.

✓ Se konkreta och effektiva åtgärder för inkludering av romer som levt länge i Sverige.

✓ Att Sverige driver på för en effektiv inkludering av romer inom hela EU.

✓ Att att de romska EU-migranterna får tillgång till vård och skolgång i Sverige.

✓ Att hatbrotten tas på mycket större allvar av politiker, polis och rättsväsende.