Inte värdigt en demokrati

21 oktober 2016

På lördag den 22 oktober hålls landsomfattande demonstrationer mot fortsatta utvisningar till Afghanistan. Samtidigt protesterar landets kommunanställda mot behandlingen av ensamkommande. Feministiskt initiativ ställer sig bakom protesterna.

utvisningar

– Sverige utvisar barn till en säker död. Det är inte värdigt en demokrati, säger Meriam Chatty (Fi)

Regeringen har motiverat förändringarna i asylpolitiken genom att hänvisa till kommunerna. Feministiskt initiativ finns representerade i 13 kommuner och Meriam Chatty, partiets migrationspolitiska talesperson, känner inte igen sig i den beskrivningen.

– Jag har inte mött en enda kommunpolitiker från mitt eget parti som delat regeringens bild. Nu gör dessutom socialsekreterare, lärare, familjehem och gode män uppror. De som gör jobbet i kommunerna står inte ut längre, säger hon.

9 av 10 barn i Afghanistan utsatta för våld
Afghanistan är ett land som bedöms som livsfarligt att vistas i och UD avråder från att åka dit. Trots det fortsätter Migrationsverket att utvisa dit och regeringen har precis tecknat ett avtal med Afghanistan med syftet att öka dessa utvisningar. En ny undersökning från Rädda Barnens visar att 91 % av barnen i Afghanistan har varit utsatta för våld och att 38 % lever i hushåll där någon blivit mördad under det senaste året. Feministiskt initiativ är starkt kritiska till att den svenska staten fortsätter utvisa barn till dessa förhållanden.

– Barn och unga som fått ett liv i Sverige får nu sin tillvaro raserad. Vissa av dem får sin ålder uppskriven genom hårt kritiserade och osäkra ålderstester. Andra får tillfälliga tillstånd till dagen de fyller 18. Allt för att kunna utvisa så många som möjligt och göra livet helt outhärdligt för dessa ungdomar, fortsätter Meriam Chatty (Fi).

Barn tvångsrekryteras till konflikter
Många ensamkommande barn tillhör minoritetsgruppen Hazarer, som är utsatta för förföljelser i Afghanistan såväl som i Pakistan och Iran, dit många har flytt. Amnesty Internationals nya rapport My Children Will Die This Winter: Afghanistan’s Broken Promise to the Displaced uppmärksammar att antalet internflyktingar i Afghanistan ökat dramatiskt de senaste tre åren på grund av det ökade konfliktrelaterade våldet. Konflikter som barn och unga tvångsrekryteras till.

– Flera av dem har aldrig levt i Afghanistan, och utvisas nu till ett land de aldrig satt sin fot i. Sverige utvisar barn och unga till en säker död. Det är inte värdigt en demokrati, fortsätter Meriam Chatty (Fi).

Feministiskt initiativ ställer sig bakom protesterna den 22 oktober
På lördag hålls demonstrationer runt om i landet mot utvisningarna. Feministiskt initiativ kommer närvara för visa sitt stöd för de barn och unga som nu offras av regeringen.

Feministiskt initiativ ställer sig bakom kraven som framförs:

  • Att Migrationsverket ser över sin bedömning av situationen i Afghanistan och att Sverige stoppar utvisningarna till landet.
  • Att regeringen river den nya lagen; att barn inte ska ges tillfälliga tillstånd, att kategorin ”övrigt skyddsbehövande” återinförs och att uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter ska beviljas.
  • Att jakten på papperslösa stoppas.