INNAN, UNDER, EFTER VÅLDET: 92 POLITISKA FÖRSLAG SOM RÄDDAR LIV.

8 november 2021

Idag den 8 november är det Nationella minnesdagen för patriarkatets offer, och för fjärde året i rad dedicerar Feministiskt initiativ november månad till att särskilt lyfta frågor rörande mäns våld. Feministiskt initiativ instiftade denna minnesdag för att minnas och hedra #Metoo-rörelsen och alla hundratusentals flickor, kvinnor, transpersoner och icke-binära som står bakom uppropen.

Var tredje vecka mördar en man en kvinna, bara i Sverige. Dagligen lever tusentals kvinnor, icke-binära och barn under hot, kontroll och våld. Hundratusentals utsätts för sexuella trakasserier och övergrepp i skola och på arbetsplatser varje år. Det är tydligt att mäns våld är ett av Sveriges största säkerhetsproblem, och tack vare Metoo-rörelsen går det inte längre att låtsas som att det handlar om enskilda fall. Våldet i vardagen är strukturellt och rör oss alla, men trots det prioriterar inte dagens riksdagspartier att lösa problemen.

Det vill Feministiskt initiativ förändra. Därför presenterar Feministiskt initiativ i dag ett 92-punktersprogram med politik mot mäns våld, betitlat “Innan, under, efter våldet”.

Det innehåller bland annat åtgärder för att förebygga och upptäcka våld, höja kunskapen om våld i relevanta yrken och förändra lagar, åtgärder i det akuta skedet när våld sker, och åtgärder inom rättsväsendet.

Feministiskt initiativs politik har en intersektionell utgångspunkt, och vi ser därför att våldsförebyggande åtgärder måste göras inom en mängd politikområden. Bland våra förslag finns en haverikommission som utreder varje fall av dödligt och grovt våld mot kvinnor, basinkomst och samlad socialförsäkring för att ge människor en grundläggande ekonomisk självständighet som gör det lättare att lämna ett skadligt förhållande, bostadsgaranti för våldsutsatta, en kraftig höjning av riksnormen för försörjningsstöd, långsiktig statlig finansiering för skyddade boenden och jourer, och att tvåårsregeln i utlänningslagen tas bort.

Varje dag under perioden 8 november till 10 december kommer Feministiskt initiativ i sina kanaler i sociala medier lyfta fram en punkt ur programmet, och vissa punkter kommer dessutom utvecklas ytterligare i debattartiklar och uttalanden.