Ingen i prostitution ska utvisas från Sverige

20 maj 2020

Utländska kvinnor som vistas tillfälligt i Sverige utgör en betydande del av kvinnor inom prostitutionen.

Främst kommer de från Rumänien, Bulgarien och Nigeria, några av världens fattigaste länder. Flera rapporter om ett högt antal ensamkommande pojkar, som kommit på Sverige på flykt och tvingats in i prostitution, har även kommit de senaste åren. Samtidigt har det tidigare skyddsskälet, att få uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter – som exempelvis människohandel, kraftigt begränsats i och med den tillfälliga lagen från 2016.

Den svenska sexköpslagen är tydlig. Det är olagligt att köpa sex, inte sälja. Ändå får inte de som utsätts för betalda övergrepp brottsofferstatus som offer för andra brott får. Istället riskerar många av dem utvisning.

Sverige har undertecknat Europarådets konvention om bekämpandet av människohandel. I den ingår att vi ska ge uppehållstillstånd till brottsoffer för människohandel om myndigheterna anser att deras vistelse är nödvändig på grund av deras personliga situation eller brottsutredning. Feministiskt initiativ menar att det ska vara upp till offret att avgöra och kräver att svenska myndigheter tar sitt ansvar och garanterar stöd till de som utsätts. Ingen person som fastnat i prostitution eller utsatts för människohandel ska utvisas från Sverige mot sin vilja!